Je bent hier: Home > Nieuws > Belasting werkelijke huurinkomsten op tafel

Belasting werkelijke huurinkomsten op tafel

Belasting werkelijke huurinkomsten op tafel

22 november 2020

Volgens het Europees Hof van Justitie moet er een einde komen aan de verschillende manieren waarop huurinkomsten uit binnenlandse of buitenlandse eigendommen worden belast.

Wie in België vastgoed verhuurt wordt niet belast op de werkelijke opbrengsten. Net zoals voor de gezinswoning wordt er gewerkt met het geïndexeerde kadastrale inkomen, weliswaar verhoogd met 40%. Dat kadastrale inkomen werd in de jaren '70 ingevoerd als een fictief inkomen dat je zou kunnen krijgen voor het verhuren van je eigen woning. 

In de praktijk zijn deze kadastrale inkomens ondertussen een grote onderschatting geworden van wat de werkelijke verhuur opbrengt. Bijgevolg wordt het verhuren van vastgoed in België in de personenbelasting erg laag belast.

Wie echter een woning verhuurt in het buitenland, wordt wel belast op de werkelijke opbrengsten. Hiervan mogen wel de in het buitenland betaalde belastingen afgetrokken worden en daarna nog een kostenforfait van 40%.

Aan deze verschillende manieren van belasting heffen moet volgens het Europees Hof van Justitie een einde komen. België moet nu dagelijks een kleine dwangsom betalen zolang deze verschillende behandeling blijft bestaan. Het Hof oppert dat het vrije verkeer van kapitaal op deze manier belemmerd wordt binnen Europa.

Belastingverhoging ligt op tafel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil nu snel met nieuwe regels komen en daarom ligt een stevige belastingverhoging op tafel.

Moest er voor de binnenlandse huurinkomsten op dezelfde manier gewerkt worden als voor de buitenlandse huurinkomsten, dan zou dit voor de overheid veel meer geld opbrengen. Volgens de Hoge Raad van Financiën zou een belasting van de reële huurinkomsten, na aftrek van een kostenforfait van 50%, maar liefst 464 miljoen euro extra belastinginkomsten opleveren voor vadertje staat.

Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk. Wie vandaag een woning verhuurt voor 750 euro per maand, krijgt jaarlijks 9.000 euro huurinkomsten. Momenteel betaal je alleen de onroerende voorheffing als belasting en die verschilt uiteraard per gemeente, maar je mag hier toch rekenen op zo'n 650 tot 1.000 euro jaarlijks. Worden ook de werkelijke huurinkomsten in rekening gebracht, dan komt dit al snel in het hoogste tarief van de personenbelasting terecht, met name 50%. Stel dat je een kostenforfait van 50% mag toepassen op de 9.000 euro huurinkomsten, dan wordt nog 4.500 euro belast aan 50%. De verhuurder zal in dat geval een extra belasting van 2.250 euro moeten ophoesten, bovenop de onroerende voorheffing.

Komen er compensaties?

Waarnemers melden al dat het zou gaan over een gigantische belastingverhoging, die mogelijk deels doorgerekend zal worden aan de huurder in de vorm van een hogere huur. Er wordt dan ook gepleit voor een volledige herziening van de belastingen op vastgoed. Er kan bijvoorbeeld opnieuw gesleuteld worden aan de hoge registratierechten bij de aankoop van een woning. Verder kan er een vrijstelling overwogen worden voor de onroerende voorheffing, zodat mensen die slechts 1 pand verhuren niet te sterk benadeeld worden. In veel gevallen gaat het immers over een investering om hun karige pensioeninkomsten aan te vullen.

De regering-De Croo was trouwens al van plan om tegen 2024 een grote fiscale hervorming op te starten, die het belastingsysteem eenvoudiger moet maken. Hierbij zou de belasting op arbeid opnieuw verlaagd moeten worden, terwijl extra inkomsten gezocht worden door het hoger belasten van inkomsten uit huur of beleggingen.


Laatste artikels over Belastingen

Fiscus betaalt 41,9 miljoen roerende voorheffing terug

18 juli 2020

De Belgische fiscus heeft voor het jaar 2019 zo'n 41,9 miljoen euro roerende voorheffing terugbetaald aan de belastingplichtigen. Het gaat over de vrijstellingsregeling voor dividenden.
Lees meer


Zijn winsten van cryptomunten belastbaar in België?

24 mei 2020

Moet je gerealiseerde winsten op cryptocurrency als de bitcoin aangeven in je belastingaangifte en hoeveel bedraagt de belasting in België?
Lees meer


Weer tijd voor de belastingaangifte

06 mei 2020

Wie een papieren aangifte wil indienen, heeft nog tijd tot 30 juni 2020. Elektronisch kan het nog tot 16 juli.
Lees meer


Belgische belastingdruk blijft hoog

29 november 2019

De belastingdruk in België bedroeg 55,4% in 2018, een weinig benijdenswaardige derde plaats in Europa.
Lees meerPopulair op Financeinfo.be

Bitvavo
  • Koop, verkoop en bewaar meer dan 50 digitale valuta bij de grootste en goedkoopste cryptocurrency exchange van Nederland.
  • Bitvavo bezoeken