Je bent hier: Home > Nieuws > Belasting werkelijke huurinkomsten op tafel

Belasting werkelijke huurinkomsten op tafel

Belasting werkelijke huurinkomsten op tafel

22 november 2020

Volgens het Europees Hof van Justitie moet er een einde komen aan de verschillende manieren waarop huurinkomsten uit binnenlandse of buitenlandse eigendommen worden belast.

Wie in België vastgoed verhuurt wordt niet belast op de werkelijke opbrengsten. Net zoals voor de gezinswoning wordt er gewerkt met het geïndexeerde kadastrale inkomen, weliswaar verhoogd met 40%. Dat kadastrale inkomen werd in de jaren '70 ingevoerd als een fictief inkomen dat je zou kunnen krijgen voor het verhuren van je eigen woning. 

In de praktijk zijn deze kadastrale inkomens ondertussen een grote onderschatting geworden van wat de werkelijke verhuur opbrengt. Bijgevolg wordt het verhuren van vastgoed in België in de personenbelasting erg laag belast.

Wie echter een woning verhuurt in het buitenland, wordt wel belast op de werkelijke opbrengsten. Hiervan mogen wel de in het buitenland betaalde belastingen afgetrokken worden en daarna nog een kostenforfait van 40%.

Aan deze verschillende manieren van belasting heffen moet volgens het Europees Hof van Justitie een einde komen. België moet nu dagelijks een kleine dwangsom betalen zolang deze verschillende behandeling blijft bestaan. Het Hof oppert dat het vrije verkeer van kapitaal op deze manier belemmerd wordt binnen Europa.

Belastingverhoging ligt op tafel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil nu snel met nieuwe regels komen en daarom ligt een stevige belastingverhoging op tafel.

Moest er voor de binnenlandse huurinkomsten op dezelfde manier gewerkt worden als voor de buitenlandse huurinkomsten, dan zou dit voor de overheid veel meer geld opbrengen. Volgens de Hoge Raad van Financiën zou een belasting van de reële huurinkomsten, na aftrek van een kostenforfait van 50%, maar liefst 464 miljoen euro extra belastinginkomsten opleveren voor vadertje staat.

Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk. Wie vandaag een woning verhuurt voor 750 euro per maand, krijgt jaarlijks 9.000 euro huurinkomsten. Momenteel betaal je alleen de onroerende voorheffing als belasting en die verschilt uiteraard per gemeente, maar je mag hier toch rekenen op zo'n 650 tot 1.000 euro jaarlijks. Worden ook de werkelijke huurinkomsten in rekening gebracht, dan komt dit al snel in het hoogste tarief van de personenbelasting terecht, met name 50%. Stel dat je een kostenforfait van 50% mag toepassen op de 9.000 euro huurinkomsten, dan wordt nog 4.500 euro belast aan 50%. De verhuurder zal in dat geval een extra belasting van 2.250 euro moeten ophoesten, bovenop de onroerende voorheffing.

Komen er compensaties?

Waarnemers melden al dat het zou gaan over een gigantische belastingverhoging, die mogelijk deels doorgerekend zal worden aan de huurder in de vorm van een hogere huur. Er wordt dan ook gepleit voor een volledige herziening van de belastingen op vastgoed. Er kan bijvoorbeeld opnieuw gesleuteld worden aan de hoge registratierechten bij de aankoop van een woning. Verder kan er een vrijstelling overwogen worden voor de onroerende voorheffing, zodat mensen die slechts 1 pand verhuren niet te sterk benadeeld worden. In veel gevallen gaat het immers over een investering om hun karige pensioeninkomsten aan te vullen.

De regering-De Croo was trouwens al van plan om tegen 2024 een grote fiscale hervorming op te starten, die het belastingsysteem eenvoudiger moet maken. Hierbij zou de belasting op arbeid opnieuw verlaagd moeten worden, terwijl extra inkomsten gezocht worden door het hoger belasten van inkomsten uit huur of beleggingen.

Update 2 december 2020: er komt een belastingverlaging voor buitenlandse huurinkomsten.


Laatste artikels over Belastingen

Deze hulpmiddelen realiseren jouw professionele groei als bedrijf zijnde

07 mei 2021

Je hebt een goedlopend bedrijf en je hebt de ambitie om dat bedrijf verder te laten groeien? Dan is het belangrijk om voor jezelf op een rij te zetten welke mogelijkheden er zijn.
Lees meer


Nieuwe effectentaks weer zo lek als een zeef?

29 december 2020

De vorige taks op effectenrekeningen werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De regering De Croo toverde een aangepaste versie uit zijn hoed, maar opnieuw zijn er enkele gaten.
Lees meer


Bedragen belastingvrijstellingen voor drie jaren bevroren

27 december 2020

Om ondermeer tegemoet te komen aan de hoge kosten van de coronacrisis, heeft de Belgische overheid ervoor gekozen om een aantal bedragen niet te indexeren.
Lees meer


Oplossing voor buitenlandse huurinkomsten

02 december 2020

In plaats van een belastingverhoging voor binnenlandse huurinkomsten komt er een belastingverlaging voor de buitenlandse inkomsten.
Lees meerPopulair op Financeinfo.be

Bitvavo
  • Koop, verkoop en bewaar meer dan 50 digitale valuta bij de grootste en goedkoopste cryptocurrency exchange van Nederland.
  • Bitvavo bezoeken