Je bent hier: Home > Bankieren > Spaarrekeningen

Spaarrekeningen

Bij een spaarrekening of spaarboekje plaats je jouw geld op de bank en krijg je daar een rente voor in de plaats. Je kunt je geld steeds opnemen wanneer je het nodig hebt, of wanneer je het geld naar een andere rekening wilt verplaatsen.

De rente is opgebouwd uit twee verschillende rentes: de basisrente en een aangroeipremie of getrouwheidspremie. De rente is variabel, de bank kan de rente dus zo vaak verlagen of verhogen als ze zelf wil. Daarom kan je best regelmatig de spaarrekeningen vergelijken.

In België werd in de wet vastgelegd dat een spaarrekening een minimumrendement moet bieden van 0,11%. De basisrente moet minimaal 0,01% bedragen en de getrouwheidspremie moet minimaal 0,10% zijn.

Deze regels zijn van toepassing voor de gereglementeerde spaarrekeningen. Bij een gereglementeerd spaarboekje zijn de rente opbrengsten tot 980 euro vrijgesteld van belasting. Boven deze grens moet 15% roerende voorheffing betaald worden.

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Bij een niet-gereglementeerd spaarboekje moet op alle inkomsten meteen roerende voorheffing van 30% betaald worden. De rekeningen worden niet gereglementeerd genoemd omdat er niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden die voorschrijven dat een spaarrekening een basisrente en aangroeipremie moet hebben. Zulk een spaarrekening is dus even veilig als een gereglementeerde spaarrekening, alleen loop je het fiscaal voordeel mis. Dit wordt doorgaans wel ruim gecompenseerd door een hogere rente.

Geld dat je inlegt op niet-gereglementeerde rekeningen is uiteraard ook beschermd door het garantiefonds.

Online spaarrekening

De online spaarrekening wordt iedere dag een beetje populairder. Een online spaarrekening vormt dan ook een prima manier om een beetje geld opzij te zetten. Het grote voordeel aan een online spaarrekening is dan ook dat je steeds over je spaargeld kunt beschikken en kunt bijstorten wanneer je dit wenst.

Hogere rente
De komst van geld sparen door middel van een online spaarrekening heeft er voor gezorgd dat banken geld en tijd uit kunnen sparen. Klanten doen nu immers alles helemaal zelf waardoor tussenkomst van de bank niet meer noodzakelijk is. Dit zorgt er voor dat de bank over de mogelijkheid beschikt om hun klanten van een hogere rente op een online spaarrekening te voorzien.

Snel
Het is bij een online spaarrekening steeds mogelijk om in te loggen, ook al zijn de bankkantoren gesloten. Dit maakt het mogelijk om veelal reeds binnen enkele seconden een bepaalde verrichting uit te voeren.

Op maat
Het is bij zowat alle Belgische banken mogelijk om een online spaarrekening te openen. Het spreekt voor zich dat de meesten er voor kiezen om een online spaarrekening af te sluiten bij de bank die de hoogste rente biedt in combinatie met de gunstigste voorwaarden. Daarnaast bestaan er diverse online spaarrekeningen zodat je steeds kan kiezen voor de spaarrekening die het best bij je past.

Handig
Het is bijzonder eenvoudig om een online spaarrekening te beheren. De interface waar vandaag de dag gebruik van wordt gemaakt is uitermate geschikt voor zowel jong als oud.

Beperkende voorwaarden
Alvorens een online spaarrekening af te sluiten doe je er goed aan om de verschillende spaarrekeningen bij diverse banken met elkaar te vergelijken. Het is immers zo dat een online spaarrekening over zogenaamde beperkende voorwaarden kan beschikken. Het kan in dit geval bijvoorbeeld voorkomen dat je niet altijd over je geld kan beschikken, een verplichte maandelijkse storting moet doen, etc. Hou dus zeker niet alleen de rente in het oog, maar bekijk ook de algemene voorwaarden die aan de online spaarrekening verbonden zijn.