Je bent hier: Home > Bankieren > Spaarrekeningen > Roerende voorheffing spaarrekening

Roerende voorheffing spaarrekening

In België wordt de roerende voorheffing aanzien als een soort van voorschot op je persoonlijke belastingen. Het gaat hier om de inkomsten die verkregen worden uit zogenaamde roerende goederen, bijvoorbeeld inkomsten uit intresten of dividenden. Hier valt ook de rente onder die je krijgt op een spaarrekening.

In België kan er een roerende voorheffing ingehouden worden van 15% of 30%. De roerende voorheffing zal meteen worden ingehouden door de bank die de rente uit zal keren of door het bedrijf die de dividenden uitgeeft. Op het eerste zicht is dit misschien niet zo leuk, maar het zorgt er wel voor dat je aan het einde van de rit geen extra persoonlijke belasting meer dient te betalen op de verkregen inkomsten.

Wanneer je een spaarrekening hebt afgesloten dien je er rekening mee te houden dat er een vrijstelling van roerende voorheffing geldt. De eerste schijf voor een waarde van 980 euro is vrijgesteld. Krijg je meer intresten uitbetaald, dan betaal je 15% roerende voorheffing op het bedrag boven de 980 euro.

Let wel, dit geldt uitsluitend voor natuurlijke personen (dus niet voor bedrijven) die woonachtig zijn in België. Deze fiscale vrijstelling wordt toegekend per jaar en per persoon. Wanneer je over een spaarrekening beschikt samen met je partner kan je de geboden vrijstelling dan ook verdubbelen. Let wel, de vrijstelling van roerende voorheffing geldt uitsluitend voor spaarrekeningen en niet voor zichtrekeningen of termijnrekeningen.

Van zodra de rentes die verkregen worden hoger zijn dan het vrijgestelde bedrag dien je dit aan te geven in je personenbelasting. Dit geldt overigens ook voor wanneer je over meer dan één spaarrekeningen beschikt. De vrijstelling wordt immers niet geboden per spaarrekening, maar per persoon. Je dient de inkomsten van de verschillende spaarrekeningen dan ook op te tellen.