Je bent hier: Home > Verzekeringen > Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

De verplichte ziekteverzekering is geen hospitalisatieverzekering

In België hebben we het systeem van de verplichte ziekteverzekering. Iedereen dient rechtstreeks of onrechtstreeks aangesloten te zijn bij een ziekenfonds. Deze ziekteverzekering zorgt voor de terugbetaling van medische kosten. Daarnaast staat het iedereen echter vrij een aanvullende ziektekostenverzekering te nemen. Een goede hospitalisatieverzekering tegen een competitieve prijs is Hospitalia van Partena.

De hospitalisatieverzekering, meer en meer noodzaak

De aanvullende ziektekostenverzekering of hospitalisatieverzekering wordt steeds populairder. Oorzaak is dat heel wat medische kosten of ziektekosten niet of slechts gedeeltelijk gedekt worden door de verplichte ziekteverzekering. Wie door kanker getroffen wordt moet bijvoorbeeld ondanks de verplichte ziekteverzekering duizenden euro’s uit eigen zak betalen: aanvullende kosten voor honoraria van specialisten, dure medicijnen en frequente verblijven in het ziekenhuis lopen pijlsnel op. Een aanvullende ziektekostenverzekering voorkomt dat de medische problemen ook financieel al te hard toeslaan.

Individueel aansluiten of collectief?

Heel wat mensen sluiten een collectieve hospitalisatieverzekering af. Deze verzekering wordt dan bijvoorbeeld als een extra-legaal voordeel door de werkgever aangeboden. Iedereen kan daarnaast ook individueel een hospitalisatieverzekering afsluiten. Dit laatste is interessant voor wie geen collectieve ziektekostenverzekering aangeboden krijgt.

Lees de kleine lettertjes!

Nog belangrijker dan bij andere verzekeringen is om de kleine lettertjes in het verzekeringscontract te lezen. Welke diensten worden precies terugbetaald, en vooral wat wordt niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering? Welke esthetische ingrepen worden terugbetaald? Wat met tandproblemen? Hoe zit het met een maagverkleining? Wat als ik een gevaarlijke sport doe en zo geblesseerd geraak? De verzekeringspolis zal over deze en andere gevallen uitsluitsel bieden. Kijk dit dus vooraf goed na.

Aansluiten bij een aanvullende ziekteverzekering? Wacht niet te lang!

Hoe ouder je bent, hoe duurder de hospitalisatieverzekering. Het risico dat je effectief ziek wordt, wordt voor de verzekeringsmaatschappij immers steeds groter. Daarom is het aangewezen zich vroeg genoeg aan te sluiten: de dekking geldt dan al vroeg, je weet immers nooit wat er kan gebeuren, en anderzijds blijft de verzekeringspremie goedkoper.

Kijk na hoe de hospitalisatieverzekering de kosten zal vergoeden!

Hoe de ziektekostenverzekering uitbetaalt, is ook iets wat vooraf bekeken moet worden. Moet de patiënt eerst alles voorschieten, en binnen welke termijn wordt er vervolgens terugbetaald? Of betaalt de verzekering zelf rechtstreeks alle kosten? Wie het financieel moeilijk heeft, is soms niet in staat duizenden euro’s voor te schieten.

Voorafgaande aandoeningen

Let extra goed op bij het deel in de verzekeringspolis over 'voorafgaande aandoeningen' of iets dergelijks. Dit zijn aandoeningen die al aanwezig zijn op het moment van aansluiting. Sommige verzekeringen betalen alle kosten die hieruit voortvloeien terug, anderen doe dat slechts gedeeltelijk of nog andere verzekeringen betalen helemaal niets terug. Extra goed nakijken dus!

Medische vragenlijst

Wie zich wil aansluiten bij een hospitalisatieverzekering wordt gevraagd een medische vragenlijst in te vullen. Doe dit nauwkeurig en correct. Kwaadwillig bepaalde ziektes of gewoontes verzwijgen kan een geldige reden zijn voor de verzekeringsmaatschappij om bepaalde kosten niet terug te betalen. Eventueel kan men ook vragen een geneeskundig onderzoek te laten uitvoeren.


Gratis nieuwsbrief

Vul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen:
E-mail adres: