Je bent hier: Home > Nieuws > Woonbonus nu definitief afgeschaft

Woonbonus nu definitief afgeschaft

Woonbonus nu definitief afgeschaft

02 oktober 2019

De woonbonus wordt vanaf 1 januari 2020 definitief afgeschaft en vanaf dan zal het lenen voor een woning niet langer voor een groot fiscaal voordeel zorgen.

De Vlaamse Regering heeft vandaag de eed afgelegd en zoals verwacht wordt de woonbonus afgeschaft. Vanaf 1 januari 2020 zal er geen fiscaal voordeel meer worden toegekend, maar er is wel een beperkte compensatie voorzien in de vorm van een daling van de registratierechten. Zo wordt het fiscale voordeel deels verschoven van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. 

De woonbonus verdwijnt voor nieuwe leningen vanaf 1 januari 2020 en zal zo geleidelijk aan helemaal uitdoven. Tegelijk worden de registratierechten opnieuw verlaagd, van 7% naar 6% (5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

Een belastingverhoging, maar niet voor iedereen

Voor iedereen die momenteel al geniet van de woonbonus verandert er niets. De zogenaamde hypotheek aftrek zal voor deze mensen dus blijven bestaan tot de lening afgelopen is. Voor deze groep van mensen is er dus geen sprake van een belastingverhoging.

Het verdwijnen van de woonbonus is echter wel een flinke streep door de rekening voor een andere groep mensen: zij die in de komende maanden of jaren een eigen woning willen kopen. Op een termijn van 20 jaren betekent de woonbonus voor een koppel al snel een fiscaal cadeau van 25.000 tot 30.000 euro. Dit voordeel wordt uiteraard wel sterk gespreid in de tijd, maar de daling van de registratierechten compenseert het afschaffen van de woonbonus helemaal niet.

Regeringsleiders geven correct aan dat de registratierechten op enkele jaren tijd al flink gedaald zijn. Voor 2018 moest je nog 10% betalen op een 'groot beschrijf', dit jaar 7% en vanaf 2019 slechts 6%. Wie een huis van 300.000 euro koopt moest vroeger 30.000 euro registratierechten betalen. Dit jaar betaal je 21.000 euro en in 2019 dus slechts 18.000 euro. Een onmiddellijke besparing van 12.000 euro tegenover enkele jaren geleden, maar ruimschoots onvoldoende om het effect van het wegvallen van de woonbonus te compenseren. 

Bovendien voelt de nieuwe maatregel heel wrang voor mensen die in de komende maanden een huis zouden kopen. De nieuwe daling van de registratierechten van 7% naar 6% geeft slechts een voordeel van 3.000 euro, terwijl de woonbonus plots helemaal verdwijnt. 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat mensen nog snel in 2019 een woning willen aankopen en een woonkrediet afsluiten. Waarschijnlijk zal er voor het toekennen van de woonbonus rekening gehouden worden met de datum van het compromis, want het echte ondertekenen van de akte bij de notaris laat meestal 2 tot 3 maanden op zich wachten. Wordt echter de datum van de kredietakte het uitgangspunt, dan is het werkelijk nu of nooit voor nieuwe kopers, zoniet is het vrijwel onmogelijk om de akte voor het einde van het jaar te ondertekenen.

Het afschaffen van de woonbonus komt per saldo neer op een enorme besparing voor de Vlaamse overheid. Het systeem van de woonbonus kost de regering namelijk meer dan 1 miljard euro per jaar, terwijl de minderinkomsten van een daling van de registratierechten met 1% slechts 150 miljoen euro zullen bedragen. Zelfs met de daling van de registratierechten van 10% naar 6% bespaart de Vlaamse overheid op termijn nog honderden miljoenen.

Volgens de regering zal er op lange termijn nog een positief effect zijn voor nieuwe kopers. Onderzoekers stellen namelijk dat de woonbonus in feite neerkomt op een subsidie voor de verkopers van vastgoed. Door de woonbonus worden de prijzen van woningen dus opgedreven. Het afschaffen ervan zou volgens deze redenering moeten zorgen voor een daling van de prijzen, waardoor het kopen van een huis op die manier goedkoper zou worden.


Laatste artikels over Sparen

Hoogrentende spaarrekening levert bijna 8 keer meer op

03 september 2019

BNP Paribas Fortis heeft de rentevoet op alle spaarproducten vanaf 1 september op het wettelijk minimum gezet. Opvallend is dat de prijsbrekers op de markt rentevoeten aanbieden die 7 tot haast 8 keer hoger liggen.
Lees meer


Minimumrente spaarrekeningen onder vuur

01 augustus 2019

In België is er een minimumrente voor spaarrekeningen. Maar de huidige negatieve rentevoeten op de markten maken het moeilijk voor de banken. Daarom vinden ze bij ING dat de minimumrente op schop moet.
Lees meer


Rente blijft nog laag tot ver in 2020

06 juni 2019

De Europese Centrale Bank maakte vandaag bekend dat ze de belangrijkste rentevoeten nog tot de zomer van 2020 op het huidige ultralage niveau zal handhaven. Verdere renteverlagingen worden zelfs niet uitgesloten.
Lees meer


Sparen is moeilijk voor doorsnee Vlaming

12 maart 2019

Uit een onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat één op de drie Vlamingen haast niet kan sparen. Maar liefst 62% geeft aan dat het eerder moeilijk is om maandelijks een bedrag opzij te zetten.
Lees meer